เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ท่านเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่

教職員工帳號 = 員工編號

,基於保護個資安全, 將於 99 年 9 月 25 日起, 只限用員工編號登入本系統, 員工編號可從教務系統查詢,或登入 https://ccweb1.ncnu.edu.tw/query_staffid/ 後即可得知個人員工編號.

==========================

學生帳號  = 學號

 

Log in using your account on: