NCNU Moodle 使用問題討論區

關於線上批改及成績問題

 
รูปภาพของ94101503 陳逸珊
關於線上批改及成績問題
โดย 94101503 陳逸珊 - อังคาร, 18 มีนาคม 2008, 12:29AM
 
請問設定成「離線作業」、同學們可以看見「顯示」後,教師線上批改評語及成績,修課同學是可以看得到老師給自己的評語嗎 ?

如何設定只能看到自己的評語?

รูปภาพของadmin 簡文章
回應: 關於線上批改及成績問題
โดย admin 簡文章 - อังคาร, 18 มีนาคม 2008, 8:49AM
 

「離線作業」是指繳交傳統的紙本作業或報告, 老師在 moodle 上輸入作業

成績及評語, 而同學只能看到自己的作業成績及評語, 不能看到他人的.

請參考 : 課程資訊網(Moodle)線上教學課程(適用於教師及TA) 

                                計網中心系統組 簡文章