NCNU Moodle 使用問題討論區

請問一下,作業的分數可以有小數點嗎?

 
Hình của 94103001 郭郁沁
回應: 請問一下,作業的分數可以有小數點嗎?
Bởi 94103001 郭郁沁 - Friday, 3 April 2009, 10:20 PM
 
了解,謝謝!