NCNU Moodle 使用問題討論區

請問上傳檔案大小

 
รูปภาพของ95101505 蘇慧芳
請問上傳檔案大小
โดย 95101505 蘇慧芳 - พุธ, 3 มิถุนายน 2009, 9:58PM
 

您好:

請問上傳的檔案最大只能20MB嗎?若是超過就無法上傳嗎?或是有其他的解決方式嗎?謝謝回覆。

รูปภาพของadmin 簡文章
回應: 請問上傳檔案大小
โดย admin 簡文章 - พฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2009, 9:06AM
 

因為考慮伺服器硬碟空間及系統效能等因素, 故上傳檔案大小限制為

20 M Bytes, 如果檔案大小於 20 M, 請用壓縮軟體壓縮小於 20 M 再

upload, 或將大檔分割幾個小檔.

 

                              計網中心系統組 簡文章