NCNU Moodle FAQ

如何將修這門課程同學分組

 
รูปภาพของadmin 簡文章
如何將修這門課程同學分組
โดย admin 簡文章 - อังคาร, 19 กันยายน 2006, 3:49PM
 

Step 1: 課程設定裡的群組模式: 一般是設為 可視群組

group mode

Step 2:

setup group 1

Step 3:

setup group 2