NCNU Moodle 使用問題討論區

請問助教可下載修課同學名單嗎?

 
Avatar 94107512 鄭學駿
請問助教可下載修課同學名單嗎?
par 94107512 鄭學駿, jeudi 1 novembre 2007, 12:27
 

如題,煩請指示操作步驟,

如無此功能,能否加入以便於登記成績

感謝您的辛勞

                                    公行系研究方法TA

Avatar admin 簡文章
回應: 請問助教可下載修課同學名單嗎?
par admin 簡文章, jeudi 1 novembre 2007, 13:40
 

如果是作業成績, 你可以新增一個離線作業, 在系統直接輸入成績,

同學也可以看自己的成績, 在系統管理的[成績]功能可以匯出成 Excel

電子檔.

 

              計網中心系統組 簡文章