NCNU Moodle 使用問題討論區

加選學生不在名單內

 
Hình của admin 簡文章
回應: 加選學生不在名單內
Bởi admin 簡文章 - Tuesday, 21 October 2008, 9:25 AM
 

經查 96104016 -許若蕎 在教務系統選課資料是選修資管系 971-130064 會計學與實習, 非971會計學(經濟系).