NCNU Moodle FAQ

如何自行設定課程佈景

 
Avatar admin 簡文章
如何自行設定課程佈景
par admin 簡文章, mardi 19 septembre 2006, 13:49
 
  在課程設定功能的強制佈景, 如下圖:

g5