NCNU Moodle FAQ

如何寄送 EMail (內含附件) 給修課同學

 
รูปภาพของadmin 簡文章
如何寄送 EMail (內含附件) 給修課同學
โดย admin 簡文章 - อาทิตย์, 24 กันยายน 2006, 12:03AM
 

教師寄送 Email (含附件檔) 給修課同學, 設定及操作方式:

Step 1:

4

Step 2:

5