Entri blog oleh president 蘇玉龍

Gambar president 蘇玉龍
by president 蘇玉龍 - Ahad, 8 Jun 2008, 1:12 PG
Sesiapapun di dunia

有很多老師教學真的很認真,但是就是不會用電腦,

無法把珍貴的資料留下來,這是其可惜之處.

 

 

 

  
RSS