Mục blog của s1322502 王鴻勳

大頭照
Bởi s1322502 王鴻勳 - Tuesday, 9 February 2010, 4:46 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

要耐心、細心、關心,毅力、努力、決斷力。

Thẻ từ khoá:
[ Đã được sửa: Monday, 1 March 2010, 1:16 PM ]
 

  
RSS