NCNU Moodle 使用問題討論區

moodle沒有我加簽的課程

 
Imagen de 99407029 鍾劭謙
moodle沒有我加簽的課程
de 99407029 鍾劭謙 - lunes, 8 de octubre de 2012, 14:47
 

我已去課務組去確認過已完成加簽

但為何仍無法在moodle上看到該課程呢?

Imagen de admin 簡文章
回應: moodle沒有我加簽的課程
de admin 簡文章 - lunes, 8 de octubre de 2012, 20:13
 

因為是批次作業模式, 所有加退選異動資料,

在隔天早上六點30分才會與校務系統資料

同步.

                  計網中心系統組     簡文章