บล็อกสมาชิก: 94103050 鄭宛琴

รูปภาพของ94103050 鄭宛琴
โดย 94103050 鄭宛琴 - พุธ, 18 มิถุนายน 2008, 1:48AM
บุคคลทั่วไป

唯有

活在當下

 

 
รูปภาพของ94103050 鄭宛琴
โดย 94103050 鄭宛琴 - เสาร์, 26 พฤษภาคม 2007, 10:23PM
บุคคลทั่วไป

人性本善

原來是騙人的

 

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 

  
RSS