NCNU Moodle 使用問題討論區

moodle沒有我加簽的課程

 
admin 簡文章 사진
回應: moodle沒有我加簽的課程
2012년 10월 8일, 월요일, 오후 8:13 에 admin 簡文章
 

因為是批次作業模式, 所有加退選異動資料,

在隔天早上六點30分才會與校務系統資料

同步.

                  計網中心系統組     簡文章