NCNU Moodle 使用問題討論區

moodle沒有我加簽的課程

 
Hình của admin 簡文章
回應: moodle沒有我加簽的課程
Bởi admin 簡文章 - Monday, 8 October 2012, 8:13 PM
 

因為是批次作業模式, 所有加退選異動資料,

在隔天早上六點30分才會與校務系統資料

同步.

                  計網中心系統組     簡文章