NCNU Moodle 使用問題討論區

匯入問卷功能

 
รูปภาพของadmin 簡文章
回應: 匯入問卷功能
โดย admin 簡文章 - จันทร์, 4 มีนาคม 2013, 9:24AM
 

在 Moodle 2.3 裡支援多種不同的問卷模組, 功能也有差異,

你可以先摸索試用看看, 有問題, 再詳細敘述問題情形, 才能

回答你的問題.

                    計網中心系統組 簡文章