NCNU Moodle 使用問題討論區

課程右邊頁面的控制欄消失

 
Hình của 95324030 李哲宇
回應: 課程右邊頁面的控制欄消失
Bởi 95324030 李哲宇 - Thursday, 6 May 2010, 2:40 PM
 
十分感謝簡老師的幫忙,現在已恢復正常!

資訊傳播TA 敬上