Blog người dùng: 94103050 鄭宛琴

Hình của 94103050 鄭宛琴
Bởi 94103050 鄭宛琴 - Thứ Tư, 18 Tháng Sáu 2008, 1:48 SA
Bất kỳ ai trên thế giới

唯有

活在當下

 

 
Hình của 94103050 鄭宛琴
Bởi 94103050 鄭宛琴 - Thứ Bảy, 26 Tháng Năm 2007, 10:23 CH
Bất kỳ ai trên thế giới

人性本善

原來是騙人的

 

Thẻ từ khoá:
 

  
RSS