Login

Cookie harus diaktifkan pada browser Anda Bantuan dengan Cookie harus diaktifkan pada browser Anda
Beberapa kursus membolehkan akses pengguna tamu

Ini yang pertama kali Anda kesini?

本系統之課程相關資料每日上午 5:30 與教務系統開課及選課資料同步一次.

基於保護個資安全, 將於 99 年 9 月 25 日起, 只限用員工編號登入本系統, 員工編號可用身分證號登入教務系統(http://admwww.cc.ncnu.edu.tw), 登入後教務系統最底下狀態欄會列出您的員工編號.

==========================

學生帳號  = 學號

 

Log in menggunakan akun Anda pada: