Mục blog của 95105012 黃京國

Bởi 95105012 黃京國 - Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một 2006, 12:25 AM
Bất kỳ ai trên thế giới
好久沒寫些東西了,無意間發現了范范的這首"最初的夢想",還是一樣好聽,但看到版主留下的一些話,心情隨著歌曲down了下來,在這裡似乎有點太歡樂了,我已忘了拿到成績時的痛苦、高三時的奮鬥、那時的夢想、只會吹噓差點就考上哪、本來可上哪卻填在較後面,實在很丟臉,我決定用這首歌來提醒我,不要再忘了 最初的夢想                  現在開始充實自己,台大人類學,我一定會達到的
Thẻ từ khoá:
 

  
RSS