Mục blog của 94103050 鄭宛琴

Bởi 94103050 鄭宛琴 - Thứ Bảy, 26 Tháng Năm 2007, 10:23 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

人性本善

原來是騙人的

 

Thẻ từ khoá:
 

  
RSS