Mục blog của 100218524 吳佑祥

Bởi 100218524 吳佑祥 - Thứ Tư, 16 Tháng Mười 2013, 11:45 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

大肚追分車站 也忘了 這是第幾次來這邊,

每次來到追分車站 都想到 大學時期的

阿侯  元旦後的上課 拿著追分成功的車票給我 說著 老哥 祝您追分成功!

阿侯~你在另一個世界  應該快樂著記錄不一樣的生活吧!

Thẻ từ khoá:
 

  
RSS