บล็อกในเว็บไซต์

2019pix
โดย hhwangtommy 王鴻勳 - ศุกร์, 17 ตุลาคม 2008, 1:01PM
ผู้ใดก็ได้

Q:身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。

A:菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃?

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
2019pix
โดย hhwangtommy 王鴻勳 - อังคาร, 7 ตุลาคม 2008, 10:40AM
ผู้ใดก็ได้
不氣餒不放棄
สำหรับ {$a} เท่านั้น:
[ แก้ไขแล้ว: อังคาร, 19 ตุลาคม 2010, 2:35PM ]
 
โดย hpwu 吳浩平 - พฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2008, 4:55PM
ผู้ใดก็ได้

親愛的同學們,大家好:

    因為,有些同學反映說,上課不要上理論,要更生動活潑一點.關於以上

兩點,我有一些看法.

    在自我探索的過程中,如果,沒有理論來幫助自己理解自己的內在狀況,

就像是在暗夜中開車,卻不開大燈,很容易撞到樹的,或是,掉到水溝裡,而要花

很多時間來摸索.亦或是,我們要騎車去班遊,如果,我們身上帶著地圖,就能夠

直接往目的地去,而不會本來要去日月潭,卻跑到合歡山去.

    另外,關於生動活潑的部份,確實是我們教導者需要注意的地方.如何能夠

刺激大家對自身的思考,或引發大家的學習興趣,是我們還需要多學習 、多磨

的地方.但反過來說,學習的環境是教導者和學習者共同創造出來的,或許,學

者能夠更主動的參與,發表自己的見解或分享自己的感受,則教導者更能夠理

大家的狀態,而能夠與同學有所互動,這才有可能使課程變得生動活潑.

    以上是我的看法,大家覺得呢?

五號瓶 微笑

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
โดย 96214015 許美儀 - อังคาร, 25 กันยายน 2007, 4:57AM
ผู้ใดก็ได้

林克孝先生受 365達人(一基金會) 之邀,到中興大學演講

  其中提到很多,印象最深的是他認為:當自己盡全力要把一件重要的事情完成,卻始終無法成功。這時,"貴人"就會出現,因為這件事情很重要,影響到很多人,所以他們一定要跳出來幫忙,否則自己的利益將受影響。BJ6如果已經盡力,卻仍失敗,那代表這件事還不夠重要,即使失敗,也別太掛心。自從林克孝先生悟到這一道理,從此他敢更無懼的接一些大案子。

  這不就是我常鼓勵自己的"Do your best."回頭想想,在之前的就學階段,很多老師看在我總是特別用功的份上,特別關照我。

經由演講,吸收到他這一次體悟,我也更能承受失敗!畢竟,哪位大人物沒有失敗過?!以後我再回頭看它,真的還那麼痛嗎? 還是它將成為我最美好的回憶?!

  

 

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
โดย 94103050 鄭宛琴 - เสาร์, 26 พฤษภาคม 2007, 10:23PM
ผู้ใดก็ได้

人性本善

原來是騙人的

 

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
โดย 95105012 黃京國 - ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2006, 12:25AM
ผู้ใดก็ได้
好久沒寫些東西了,無意間發現了范范的這首"最初的夢想",還是一樣好聽,但看到版主留下的一些話,心情隨著歌曲down了下來,在這裡似乎有點太歡樂了,我已忘了拿到成績時的痛苦、高三時的奮鬥、那時的夢想、只會吹噓差點就考上哪、本來可上哪卻填在較後面,實在很丟臉,我決定用這首歌來提醒我,不要再忘了 最初的夢想                  現在開始充實自己,台大人類學,我一定會達到的
สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 

  
RSS