NCNU Moodle 使用問題討論區

右手邊的教師與TA區塊

右手邊的教師與TA區塊

Bởi 101214043 陳宥橣 -
Số lượng các câu trả lời: 3

第一次使用的時候我不小心將右手邊的教師與TA區塊給隱藏了

請問要怎麼樣才能把它叫出來

謝謝

Để phản hồi tới 101214043 陳宥橣

回應: 右手邊的教師與TA區塊

Bởi admin 系統管理 -

請按照下列貼圖步驟恢復:

 

                  計網中心系統組 簡文章

-----------------------------------------------------------------------------