NCNU Moodle 使用問題討論區

moodle沒有我加簽的課程

moodle沒有我加簽的課程

par 99407029 鍾劭謙,
Nombre de réponses : 1

我已去課務組去確認過已完成加簽

但為何仍無法在moodle上看到該課程呢?

En réponse à 99407029 鍾劭謙

回應: moodle沒有我加簽的課程

par admin 系統管理,

因為是批次作業模式, 所有加退選異動資料,

在隔天早上六點30分才會與校務系統資料

同步.

                  計網中心系統組     簡文章