NCNU Moodle 使用問題討論區

視訊和錄音功能問題

視訊和錄音功能問題

Bởi hhwangtommy 王鴻勳 -
Số lượng các câu trả lời: 3

請問視訊啟動後,卻直接出現已舉行且結束的訊息視窗,以及線上錄音功能,錄音完後卻無上傳。

請問是否是設定上的問題?

謝謝

File đính kém 錄音功能問題.PNG
Để phản hồi tới hhwangtommy 王鴻勳

回應: 視訊和錄音功能問題

Bởi hhwangtommy 王鴻勳 -
補上視訊會議的訊息視窗
File đính kém 線上視訊會議問題.PNG
Để phản hồi tới hhwangtommy 王鴻勳

回應: 視訊和錄音功能問題

Bởi admin 簡文章 -

有關  NanoGong 線上錄音模組 及 DimDim 線上視訊會議 ,

因操作有點複雜, 計中系統組近日另外會開設相關課程.

                        計網中心系統組 簡文章