Tugasan

Week Tugasan Tarikh akhir Serahan Gred
[W9] 18 April - 24 April 繳交1-8週心得 Rabu, 21 April 2021, 11:00 PM -
[W18] 20 Jun - 26 Jun 10-18週心得繳交 Rabu, 30 Jun 2021, 12:00 AM -