งานมอบหมาย

สัปดาห์ งานมอบหมาย กำหนดส่ง การส่งงาน คะแนนที่ได้
[W9] 18 เมษายน - 24 เมษายน 繳交1-8週心得 พุธ, 21 เมษายน 2021, 11:00PM -
[W18] 20 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 10-18週心得繳交 พุธ, 30 มิถุนายน 2021, 12:00AM -