สัปดาห์ ชื่อ คำอธิบาย
Page 教務系統課程大綱
Page 需遠距上課選修本課程學生名單
w1,17/2 課程介紹 แหล่งข้อมูล 前現代中國的小說
w2,24/2 魯迅 แหล่งข้อมูล 魯迅〈藥〉
แหล่งข้อมูล 魯迅〈狂人日記〉
แหล่งข้อมูล 魯迅〈傷逝〉
w3,3/3 沈從文 แหล่งข้อมูล 沈從文〈丈夫〉
แหล่งข้อมูล 沈從文《從文自傳》
แหล่งข้อมูล 沈從文〈靜〉
w4,10/3 張愛玲 แหล่งข้อมูล 張愛玲《傾城之戀》
แหล่งข้อมูล 張愛玲〈色戒〉
w5,17/3 蕭紅 แหล่งข้อมูล 蕭紅《呼蘭河傳》
w6,24/3 臺靜農 แหล่งข้อมูล 臺靜農〈拜堂〉
แหล่งข้อมูล 臺靜農〈紅燈〉
แหล่งข้อมูล 臺靜農〈蚯蚓們〉
แหล่งข้อมูล 臺靜農〈棄嬰〉
w7,31/3 鍾理和 แหล่งข้อมูล 鍾理和〈原鄉人〉
แหล่งข้อมูล 鍾理和〈白薯的悲哀〉
แหล่งข้อมูล 鍾理和〈阿煌叔〉
แหล่งข้อมูล 鍾理和〈山火〉
w9,14/4葉石濤,陳映真 แหล่งข้อมูล 陳映真〈鄉村的教師〉
แหล่งข้อมูล 陳映真〈蘋果樹〉
แหล่งข้อมูล 葉石濤〈紅鞋子〉
w10,21/4 白先勇,王禎和,王文興 แหล่งข้อมูล 白先勇〈思舊賦〉
แหล่งข้อมูล 王文興〈欠缺〉
แหล่งข้อมูล 王禎和〈嫁妝一牛車〉
w11,28/4 七等生,雷驤 แหล่งข้อมูล 七等生〈某夜在鹿鎮〉
แหล่งข้อมูล 雷驤〈死別〉
แหล่งข้อมูล 七等生〈隱遁的小角色〉
w12,5/5郭松棻 แหล่งข้อมูล 郭松棻〈雪盲〉
แหล่งข้อมูล 郭松棻〈草〉
w13,12/5 舞鶴,李昂 แหล่งข้อมูล 舞鶴〈微細的一線香〉
แหล่งข้อมูล 舞鶴〈拾骨〉
แหล่งข้อมูล 李昂〈彩妝血祭〉
w14,19/5 朱西甯,朱天文,朱天心 แหล่งข้อมูล 朱西甯〈鐵漿〉
แหล่งข้อมูล 朱天文〈世紀末的華麗〉
แหล่งข้อมูล 朱天心〈從前從前有個浦島太郎〉
w15,26/5 袁哲生,黃啟泰 แหล่งข้อมูล 袁哲生《寂寞的遊戲》
แหล่งข้อมูล 黃啟泰〈少年維特的煩惱導讀〉
URL 遠距
w16,2/6 期未考 แหล่งข้อมูล 考卷題目